Para saber como Colocar a sua Marca em Destaque Ligue: +258 84 25 55 004

(Hip Hop) Sleam Nigger - Never Die (Freestyle Disco Duro Remix) (2021)

  Sleam Nigger - Never Die (Freestyle Disco Duro Remix) (2021) Dady Mussagy DIRECTO DOWNLOAD

domingo, 14 de abril de 2019

(Download Video) Humberto Luís - No fa hi wene

(Download Video) Humberto Luís - No fa hi wene 

DIRECTO
Size: 25.6 MB
Letra
Kasi u tekele mani xana, u xonguile ndjani wene
Loku niku vona ntombi a mizi wanga wo zuzumela
U fana ni nyelety oh phatima
Utomi dzanga dzi ta lunga loku no ku koma

Kasi u tekele mani xana, u xonguile ndjani wene
Loku niku vona ntombi a mizi wanga wo zuzumela
U fana ni nyelety oh phatima
Utomi dzanga dzi ta lunga loku no ku koma

Mimpimisso yanga hinkwayo i yaku
A ni guenti hi wena, na pfumela
Ni mu bswelile zazana, nayene tatana
Leswaku mine ni zandzi wene ni file hi wene

No fa hi wene, no fa hi wene
No fa hi weneeee
No fa hi wene, no fa hi wene

A kuna pazamo
No fa hi wene, no fa hi wene
No fa hi weneeee

No fa hi wene, no fa hi wene
Eu te amo
Te amo...


Ni nyoxile ne tsa, tsa, tsaka, hi kola ka wene
Ni languile wene oh oh oh no nwanhana
Oh oh, oh no, ma baby

Mimpimisso yanga hinkwayo i yaku

A ni guenti hi wena, na pfumela
Ni mu bswelile zazana, nayene tatana
Leswaku mine ni zandzi wene ni file hi wene

No fa hi wene, no fa hi wene
No fa hi weneeee
No fa hi wene, no fa hi wene
A kuna pazamo
No fa hi wene, no fa hi wene
No fa hi weneeee
No fa hi wene, no fa hi wene
Eu te amo
Te amo...

No fa, no fa, no fa hi wene
No fa, no fa, no fa hi wene
(Mimpisso yanga i yaku)
No fa, no fa, no fa hi wene
(A kuna mpazamo i xilungo ni ku te amo)
Ooooh

No fa hi wene, no fa hi wene
No fa hi weneeee
No fa hi wene, no fa hi wene
A kuna pazamo
No fa hi wene, no fa hi wene
No fa hi weneeee
No fa hi wene, no fa hi wene

Eu te amo

Sem comentários:

Enviar um comentário